Voor elkaar! (Veur Mekander)

Partij van de Arbeid Kampen zet zich in voor de zwakkeren in de samenleving, solidariteit en duurzaamheid.
De PvdA in Kampen inspireert mensen met een verschillende achtergrond en stimuleert tot samenwerking.


PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch in Kampen

7 februari 2017

Maandag 6 februari 2017 kwam PvdA-prominent Ahmed Marcouch naar Kampen. Marcouch staat nummer 13 op de lijst van de PvdA, in #teamLodewijk. Hij was in Kampen in verband met de aanloop naar de 2e kamerverkiezingen in maart. Afdelingsvoorzitter Cees Sanders: “Wij zijn ontzettend blij en trots dat het is gelukt om zo’n bekende politicus en

lees verder »

VERKLARING SGP EN PvdA INZAKE VERHUIZING MOSKEE

22 juni 2016

Eens dat we het oneens mogen zijn Bij het vaststellen van het bestemmingsplan rondom de verhuizing van de moskee in Kampen heeft de SGP-fractie de volgende stemverklaring uitgesproken: “De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen. Dit neemt niet weg dat

lees verder »

Verhuizing Nebi Moskee

10 juni 2016

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni j.l. was één van de agendapunten de bestemmingsplanwijziging die de verhuizing van de Nebi moskee van de Groenestraat naar Het Bolwerk mogelijk maakte. Na de commissievergadering werd dit als hamerstuk bestempeld voor de raadsvergadering. De SGP fractie gaf aan een stemverklaring te willen geven bij dit hamerstuk. Deze stemverklaring, bij monde van de

lees verder »

Raadspraat met Manfred Haveman

17 mei 2016

  Onze fractievoorzitter Manfred Haveman praat over iemand in onze gemeente die al 70 jaar lid is van de Partij van de Arbeid, over de coffeeshop in Kampen en over de zorgtaken van de gemeente in de raadspraat van de Brug van 10 mei 2016″

lees verder »

Regiodag

3 mei 2016

Voor alle leden van de Partij van de Arbeid, én voor hen die PvdA een warm hart toedragen of iets meer van de PvdA willen weten. Meld u zich aan voor de regiodag op 21 mei 2016 in Kampen! Regiodag regio Zwolle Klik op bovenstaande link voor meer informatie!    

lees verder »

IJSSELKOGGE BOVEN WATER

13 februari 2016

IJSSELKOGGE Waar was jij/u, woensdag 10 februari, toen de IJsselkogge boven water werd gehaald?? Wat een geweldige belevenis om getuige te zijn van het optakelen van dit bijzondere scheepswrak! Het hart van menig PvdA-er sloeg nog net even wat sneller, want wat zag het wrak er nog goed uit! Op het behoud van de IJsselkogge

lees verder »

11 februari 2016

LEZING DOOR KEKLIK YÜCEL, LID VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE PvdA Op dinsdag 23 februari 2016 zal Keklik Yücel een lezing houden inzake het vluchtelingen- en asielbeleid, waar nodig aangevuld met het sociaal- en armoedebeleid. Plaats: Kulturhus Sonnenburgh, Laanzicht 17, IJsselmuiden, in de zaal van Algemeen Sociaal Cultureel Werk (trap op, maar ook bereikbaar met de

lees verder »

BRUNNEPE GROEN LONG !!

20 januari 2016

Maandagavond (18 januari 2016) in de commissie RO: de meeste politieke partijen zijn nu ook vóór, terwijl de Partij van de Arbeid het standpunt altijd al heeft verdedigd: Brunnepe krijgt haar Groene Long!!! Lees hierover ook het artikel in de Stentor van 20 januari 2016: KAMPEN – Meer groen voor de versteende wijk Brunnepe. Het

lees verder »

VOC nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2016

18 januari 2016

                                                               Ook onze fractievoorzitter was op 14 Januari 2016 uitgenodigd door de VOC Kampen, ondernemers vereniging, om mee te discussiëren met de ondernemers van de vereniging en de Kamper politiek, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, dit maal bij Koffie Genot Kampen aan de Oudestraat 72. Gezien onze fractie zeer getroffen was door de rondwarende griep, persoonlijk

lees verder »

In de Brug: Eerste Raadspraat van dit jaar verzorgd door Theo Nieuwenhuizen van de PvdA

16 januari 2016

Voor u ligt de eerste raadspraat van 2016 verzorgd door de Partij van de Arbeid Kampen. We beginnen met een paar goede voornemens voor Kampen die wij voor u van nabij zullen volgen: Meer echte transparantie in besluitvorming door het college; we willen niet weer voor allerlei al gedane zaken worden gesteld zonder tijdig inzicht

lees verder »