Voor elkaar! (Veur Mekander)

Partij van de Arbeid Kampen zet zich in voor de zwakkeren in de samenleving, solidariteit en duurzaamheid.
De PvdA in Kampen inspireert mensen met een verschillende achtergrond en stimuleert tot samenwerking.


Avondklok voor bewoners van het AZC is oneerlijk, onwenselijk en onwettelijk.

24 april 2017

Burgermeester Bort Koelewijn opperde het idee om een avondklok in te stellen voor alle bewoners van het AZC Dronten als reactie op de verkrachting van een meisje uit Kampen door één van de bewoners van dat AZC. Volgens de PvdA is dit oneerlijk, onwenselijk en onwettelijk. Oneerlijk Wanneer iemand in Nederland een misdrijf pleegt (en

lees verder »

Raadspraat: PvdA (De Brug)

21 maart 2017

Onze fractievoorzitter Manfred Haveman over de afgelopen verkiezingen en het Reevedorp. “We gáán door! De idealen van de Partij van de Arbeid staan nog altijd fier overeind. Zolang er sprake is van een ongelijke verdeling van kansen en mogelijkheden, blijven de uitgangspunten van de PvdA staan.” Klik hier voor het hele bericht

lees verder »

Hans Spekman komt naar Kampen!

7 maart 2017

Zaterdag 11 maart a.s. komt Hans Spekman, voorzitter van het bestuur van de Partij van de Arbeid, in het kader van de komende verkiezingen (15 maart) naar Kampen. Vanaf circa 10.45 uur zal hij op de Oudestraat in Kampen aanwezig zijn en iedereen te woord staan die een gesprek met hem wil of hem een

lees verder »

Kritische vragen over het zwembad dossier

7 maart 2017

In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 15 februari jl. heeft de PvdA bij monde van Suat Azer een aantal kritische vragen gesteld over het zwembad dossier. Lees er hier over (dit artikel was opgenomen in de Brug van 21 februari 2017). Ook kunt u de terugblik door Suat Azer op dit rampzalige dossier, uitgesproken

lees verder »

PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch in Kampen

7 februari 2017

Maandag 6 februari 2017 kwam PvdA-prominent Ahmed Marcouch naar Kampen. Marcouch staat nummer 13 op de lijst van de PvdA, in #teamLodewijk. Hij was in Kampen in verband met de aanloop naar de 2e kamerverkiezingen in maart. Afdelingsvoorzitter Cees Sanders: “Wij zijn ontzettend blij en trots dat het is gelukt om zo’n bekende politicus en

lees verder »

VERKLARING SGP EN PvdA INZAKE VERHUIZING MOSKEE

22 juni 2016

Eens dat we het oneens mogen zijn Bij het vaststellen van het bestemmingsplan rondom de verhuizing van de moskee in Kampen heeft de SGP-fractie de volgende stemverklaring uitgesproken: “De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen. Dit neemt niet weg dat

lees verder »

Verhuizing Nebi Moskee

10 juni 2016

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni j.l. was één van de agendapunten de bestemmingsplanwijziging die de verhuizing van de Nebi moskee van de Groenestraat naar Het Bolwerk mogelijk maakte. Na de commissievergadering werd dit als hamerstuk bestempeld voor de raadsvergadering. De SGP fractie gaf aan een stemverklaring te willen geven bij dit hamerstuk. Deze stemverklaring, bij monde van de

lees verder »

Raadspraat met Manfred Haveman

17 mei 2016

  Onze fractievoorzitter Manfred Haveman praat over iemand in onze gemeente die al 70 jaar lid is van de Partij van de Arbeid, over de coffeeshop in Kampen en over de zorgtaken van de gemeente in de raadspraat van de Brug van 10 mei 2016″

lees verder »

Regiodag

3 mei 2016

Voor alle leden van de Partij van de Arbeid, én voor hen die PvdA een warm hart toedragen of iets meer van de PvdA willen weten. Meld u zich aan voor de regiodag op 21 mei 2016 in Kampen! Regiodag regio Zwolle Klik op bovenstaande link voor meer informatie!    

lees verder »

IJSSELKOGGE BOVEN WATER

13 februari 2016

IJSSELKOGGE Waar was jij/u, woensdag 10 februari, toen de IJsselkogge boven water werd gehaald?? Wat een geweldige belevenis om getuige te zijn van het optakelen van dit bijzondere scheepswrak! Het hart van menig PvdA-er sloeg nog net even wat sneller, want wat zag het wrak er nog goed uit! Op het behoud van de IJsselkogge

lees verder »