5 november 2013

Ledenvergadering

Beste leden,

Op 5 november a.s. houden we als PvdA Kampen onze ledenvergadering. In deze vergadering zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Wij hopen dat onze leden deze avond in grote getale aanwezig zullen zijn om een zo groot mogelijk draagvlak voor onze lijst te creëren. De avond wordt gehouden in zalencentrum de Vinkenhorst te IJsselmuiden en zal aanvangen om 19.30. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Wij ontmoeten u dus graag op deze avond.