1 maart 2014

19 maart Verkiezingen

De afgelopen week heeft u de stemkaart in de bus ontvangen met de kieslijst voorzien van partijen en diens kandidaten.
De verkiezingen van dit jaar hebben veel gevolgen.
Onder anderen de decentralisatie van enkele onderdelen van de zorg naar de gemeente zullen van u van belang zijn.
Gooi juist daarom uw stemkaart niet weg maar maak gebruik van uw verkregen stemrecht.

Stem 19 maart!