11 februari 2016

LEZING DOOR KEKLIK YÜCEL,
LID VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE PvdA

Op dinsdag 23 februari 2016 zal Keklik Yücel een lezing houden inzake het vluchtelingen- en asielbeleid, waar nodig aangevuld met het sociaal- en armoedebeleid.

Plaats: Kulturhus Sonnenburgh, Laanzicht 17, IJsselmuiden, in de zaal van Algemeen Sociaal Cultureel Werk (trap op, maar ook bereikbaar met de lift)
(ingang parkeerterrein: Oosterlandenweg, tegenover (voorheen) Tuindersbedrijf Koster)
Aanvang: zaal open: 20.00 uur.
Aanvang: lezing 20.15 uur.
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Keklik Yücel.

LET WEL: DEZE LEZING IS GRATIS- EN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

INDIEN U VOORNEMENS BENT OM ONS TE BEZOEKEN (WAT WIJ OP PRIJS STELLEN!!) VERZOEKEN WIJ U EVEN EEN SMS-JE TE DOEN NAAR MARTIEN EVERS, TEL. 06-12052824, OF EEN EMAIL NAAR martienevers@home.nl