24 april 2017

Avondklok voor bewoners van het AZC is oneerlijk, onwenselijk en onwettelijk.

Burgermeester Bort Koelewijn opperde het idee om een avondklok in te stellen voor alle bewoners van het AZC Dronten als reactie op de verkrachting van een meisje uit Kampen door één van de bewoners van dat AZC. Volgens de PvdA is dit oneerlijk, onwenselijk en onwettelijk.

Oneerlijk
Wanneer iemand in Nederland een misdrijf pleegt (en zeker zo’n afschuwelijk misdrijf zoals dat in Kampen door Samuel T. is gepleegd!) dan moet de dader gestraft worden: daarvoor hebben we een prima rechtssysteem. Het is echter oneerlijk om alle mensen die tot dezelfde groep behoren als de dader ook te straffen: zij hebben immers niets verkeerd gedaan.

Onwenselijk
Juist het anders behandelen van een hele groep mensen door het gedrag van individuen zorgt voor negatieve reactie vanuit die groep; dit soort maatregelen zorgen voor alleen maar meer afstand tussen de plaatselijke bevolking en de mensen die worden opgevangen. Als wij willen dat mensen onze normen en waarden accepteren dan moeten wij ze ook met onze normen en waarden behandelen.

Onwettelijk
Als je een avondklok wil instellen voor alle bewoners van een AZC, dan moet je aan kunnen tonen dat alle bewoners van het AZC crimineel zijn, anders is er geen enkele juridische grond voor een avondklok en straf je dus een hele groep mensen omdat één persoon uit de groep een misdrijf heeft begaan. Dit is in strijd met Artikel 1 van onze Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De PvdA zal in deze zaak op een daarvoor geschikt moment vragen stellen aan het College.