16 april 2014

Coalitie onderhandelingen

Beste Partijgenoten, kiezers en belangstellenden,

De ledenvergadering bijeen op 15 april heeft besloten dat de PvdA Kampen deze raadsperiode niet gaat voor een plek in het college, daar is na een goede discussie toe besloten omdat de leden van mening zijn dat vier jaar goede en constructieve oppositie voeren ons weer korter bij de kiezer zal brengen dan wanneer we weer deel zouden uitmaken van de coalitie.

Wat we voor ogen hebben is ook de verdere versnippering op links tegen te gaan zodat ook vanaf links een goed blok te vormen is. In een coalitie met een rechts-liberaal karakter hebben wij als linkse partij met twee zetels geen enkele waardevolle inbreng. We willen ons ook niet lenen om zo’n coalitie aan de benodigde meerderheid te helpen. Ook zullen wij in die situatie voor onze kiezers niet veel kunnen betekenen, dit zien wij wel gebeuren vanuit de oppositierol.

De overwegingen die tot dit besluit geleid hebben waren even moeilijk als simpel, wij hebben als PvdA twee keer als enige coalitiepartij zetelverlies geleden en nogal fors ook. We hebben ons altijd verantwoordelijk opgesteld en gekozen voor wat volgens ons in het belang was van onze gemeente en haar inwoners. We zijn daar dus niet voor beloond . Andere partijen hebben vanaf de zijkant geroepen dat het anders en beter moest, zij zijn voor dat roepen wel beloond. We kwamen dan ook tot de slotsom dat die partijen maar eens hun verantwoording moeten nemen en laten zien wat er dan allemaal anders kan.

Bestuur, Fractie-team en de aanwezige leden hopen dat we in de komende vier jaar zodanig van ons zullen doen horen en laten zien dat wij na deze raadsperiode weer volop mee kunnen doen en spreken in de Gemeenteraad van Kampen voor de periodes daarna.

Namens de Ledenvergadering PvdA Kampen,
Jan Zwanepol
Afdelingsvoorzitter