16 januari 2016

In de Brug: Eerste Raadspraat van dit jaar verzorgd door Theo Nieuwenhuizen van de PvdA

Voor u ligt de eerste raadspraat van 2016 verzorgd door de Partij van de Arbeid Kampen.

We beginnen met een paar goede voornemens voor Kampen die wij voor u van nabij zullen volgen:
Meer echte transparantie in besluitvorming door het college; we willen niet weer voor allerlei al gedane zaken worden gesteld zonder tijdig inzicht vooraf, nadere duiding en inspraak mogelijkheden.
Geen aanvullende bezuinigingen op algemene voorzieningen: er is nu genoeg bezuinigd en het gevaar van volledige afbraak van publieke voorzieningen wordt nu veel te groot. Er zullen dus andere oplossingen gevonden moeten gaan worden.
Als derde komt eerlijke en realistische verwachtingen; dus geen bestuursrapportages, perspectiefnota’s of begrotingen met zeer onrealistische verwachtingen op gebieden als vernieuwingen, veiligheid, woningbehoefte, economie of sociale zekerheid.

In december 2015 hebben wij met de gehele oppositie het interpellatie verzoek betreffende Reeve gesteund, niet zo vreemd natuurlijk gezien onze provinciale fractie daar al een mooie voorzet toe gegeven had. Ook vinden wij dat de ontwikkelingen en de voortdurende veranderingen op dit dossier iedereen zou moeten aansporen tot extra voorzichtigheid…
Zijn wij nu helemaal van standpunt veranderd ? Nee, maar de omstandigheden doen dat wel!
Het Go of No Go besluit in 2016 is het eikpunt en wij zullen dan doen wat op dat moment het beste is voor Kampen en al haar inwoners.

Landelijk en wereldwijd zijn er ook nog wat uitdagingen. Zoals het klimaat, de economische crisis en het vluchtelingen vraagstuk.
Wij zijn erg blij met het klimaat akkoord van Parijs, de wereld is het eindelijk eens. Niet zo vreemd, het klimaat begint voor onze ogen zichtbaar te veranderen.
De economie trekt hopelijk iets aan, de files worden inderdaad langer, echter winkelketens vallen nog steeds om, banken ontslaan tienduizenden mensen en oude oplossingen lijken nauwelijks nog te helpen.
De vluchtelingen die onze bescherming zoeken, gaan zeker nog een tijd actueel blijven.
Als wij er slecht mee omgaan, er geen raad mee weten of te weinig samenwerken, is dat een enorme overwinning voor I.S.
Deze mensen moeten worden beschermd en gesteund, het zijn onze bondgenoten in die strijd !
De PvdA Kampen was erg blij een groep mensen uit het AZC Dronten op 29 december 2015 tijdens een feestelijk samenzijn bij het Leger des Heils in Kampen van oliebollen te hebben mogen voorzien.

Bestuur, raadsfractie en de leden van de Partij van de Arbeid Kampen wensen u een voorspoedig en rooskleurig 2016 toe !

Theo J.W. Nieuwenhuizen
Raadscommissie lid Bestuur en Middelen
Partij van de Arbeid Kampen