7 maart 2017

Hans Spekman komt naar Kampen!

Zaterdag 11 maart a.s. komt Hans Spekman, voorzitter van het bestuur van de Partij van de Arbeid, in het kader van de komende verkiezingen (15 maart) naar Kampen.
Vanaf circa 10.45 uur zal hij op de Oudestraat in Kampen aanwezig zijn en iedereen te woord staan die een gesprek met hem wil of hem een vraag wil stellen.
Hans komt naar Kampen als blijk van waardering dat wij, leden van het bestuur en de fractie van afdeling Kampen, enkele weken geleden ondanks de heftige sneeuwbuien toch al aan het campagne voeren waren.