Heel misschien kunnen we Nederland een stukje liever maken

22 oktober 2017

Eberhard van der Laan is overleden. In hem verliezen we een van de reuzen van de Partij van de Arbeid. Hij zorgde voor veel inspiratie en wist de hoofdstad als warme huiskamer te laten voelen. Wat een groot gemis voor de sociaal-democratie! Reuzen, zoals Eberhard, vallen om, maar er staan ook telkens weer nieuwe reuzen op!

Afgelopen zaterdag was de Kamper PvdA met een grote afvaardiging op het landelijke partijcongres. Fantastisch om te zien hoeveel energie en motivatie daar in gezamenlijkheid rondloopt. Vanuit gedeelde waarden tips & tricks met elkaar wisselen, zodat je als (kleine) afdeling het wiel niet steeds zelf hoeft uit te vinden en ook samen voor verandering kunt strijden. Het verenigingsgevoel is echter het sterkst wanneer je verdriet en geluk kunt delen. Het samen stil zijn voor Eberhard en het zingen van de Internationale zorgen voor kippenvel! Fijn om te weten dat je nooit alleen bent. Dit gevoel is een belangrijke drijfveer voor ons in Kampen. Wij zijn er ook voor u. Zit u ergens mee, vertel het ons dan!

De uitgelekte ideeën van de nieuwe regering van VVD, CDA, D’66 en CU voorspellen weinig goeds. Een rechtse storm die bedreigt wat in jaren is opgebouwd, die verschillen groter maakt, die armen armer maakt en rijken rijker en die grote bedrijven bevoordeelt boven de ‘gewone’ mensen, zoals u en ik. De nieuwe regering lijkt te zijn te vatten, zoals Lodewijk Asscher zo treffend aangeeft, in het motto: “Ieder voor zich en God voor ons allen!”

U zult begrijpen dat wij dit niet lijdzaam gaan aanzien! Nóg meer zullen wij aandacht hebben voor elkaar! Nóg meer zullen we elkaar een beetje meer moeten vasthouden en nóg meer zullen we moeten zorgen dat iedereen mee kan doen!

Ondertussen zijn we volop bezig met het opstellen van een sociaal-democratisch verkiezingsprogramma, met bijbehorende kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarbij gaat het de Partij van de Arbeid Kampen om goed onderwijs, voorzieningen voor de jeugd, bescherming van kwetsbare natuur en historie, goede en passende zorg voor hen die het nodig hebben, fatsoenlijk werk, verdraagzaamheid en omkijken naar elkaar!

Om met Eberhard af te sluiten: ‘Bij de PvdA brandt altijd het licht. En misschien, heel misschien kunnen we Nederland een stukje liever maken…’”