Ingezonden stuk de Brug: Kampen, Hanzestad aan de IJssel.