30 maart 2014

Installatie nieuwe raad

Afgelopen donderdag was het dan zover. De nieuwe raad werd geïnstalleerd.
De nieuwe raad is een vernieuwde raad, ofwel veel nieuwe gezichten naast een aantal raadsleden die een periode blijven.

Voor de PvdA Kampen zijn Suat Azer en Manfred Haveman geïnstalleerd.
Wij wensen Manfred en Suat en de overige fractie veel succes toe de komende vier jaar.

In deze bijzondere raadsvergadering werd door het voltallige College en Raad afstand genomen van de eerdere uitlatingen van dhr. Wilders op de avond
van de verkiezingen. PvdA Kampen ondersteunt dit standpunt volledig.

Voor elkaar (of in Kampers: Veur Mekander!