Door op 13 oktober 2013

Janita Tabak geen lijsttrekker

Met nog een paar maanden tot de Gemeenteraadsverkiezingen te gaan en de bekendmaking van onze kandidatenlijst in zicht lijkt het me goed helderheid te verschaffen over mijn keuze om geen lijsttrekker te zijn.
Vaak heb ik gesteld dat politici maximaal twee tot drie termijnen zouden moeten dienen om daarna minimaal 1 periode afstand te nemen. Niet omdat ze na drie termijnen afgeschreven zijn maar omdat er na verloop van tijd, naar mijn mening, een soort van blinde vlek ontstaat voor bepaalde zaken.
Dat geldt natuurlijk voor elk vak in elke branche maar vooral de (lokale) politiek heeft het nodig dat er regelmatig nieuwe mensen met een frisse blik naar de vraagstukken kijken.
Dat houdt iedereen scherp en voorkomt tunnelvisie. Een politiek/ bestuurlijke functie mag in mijn ogen nooit vanzelfsprekend worden of volgens routine worden ingevuld. Te lang op dezelfde plek blijven kan ervoor zorgen dat de aandacht verslapt en men minder kritisch wordt.

Op dit moment verandert de maatschappij in een razend tempo, de overheid trekt zich terug en de technologie schrijdt voort. Dit vraagt om een andere benadering van het raadswerk. Ik ben daarom ook helemaal niet bang voor het verlies van “ervaring” in de Kamper raad. Ik denk dat nieuwe mensen sneller hun nieuwe rol kunnen aannemen.

Na ruim drie termijnen is naar mijn mening mijn houdbaarheidsdatum in Kampen verstreken en daarom is het voor mij logisch om na 14 jaar niet meer terug te keren als lijsttrekker. Ik steun de andere kandidaten echter van harte en daarom heb ik wel besloten de lijst te duwen.