Jubilaris W. Ruifrok

31 maart 2018

Op woensdag 28 maart heeft het bestuur tijdens de ledenvergadering de heer Ruifrok gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap met een speld en natuurlijk een toespraak.

De toespraak voor de heer Ruifrok treft u hieronder aan:

Onze Jubilaris de heer Wim Ruifrok,

Geboren op 29 september 1927 in Amsterdam, als ik goed ben ingefluisterd in betondorp.
In een knalrood nest mag je wel zeggen. Vader was secretaris in de afdeling Watergraafsmeer en het was eigenlijk logisch dat zoon Wim daar ook zijn sporen in ging verdienen. En dat gebeurde dan ook.

Beste meneer (Wim) Ruifrok, als eerste komen we bij een vreemd gebeuren, volgens het ledenbestand bent u 50 jaar lid van onze partij.
Volgens de dingen die u ons hebt laten zien moet dat eigenlijk minstens 60 jaar zijn, we komen u namelijk al tegen in stukken van 1958.

Laten we het er maar op houden dat er met de overzetting van papier naar digitaal het een en ander mis is gegaan.

Maar we weten dus bijvoorbeeld dat u bij de 2e Kamerverkiezingen van 1959 al bij de hele aanloop in de afdeling Watergraafsmeer betrokken was en we ondanks het harde werken 2 zetels verloren en dus van 50 naar 48 zakten de KVP de grootste werd met 49 zetels.

De afdeling Watergraafsmeer waar vader secretaris was telde toen 1000 leden, en contributie innen ging nog via huisbezoek, borden maken voor de verkiezingen was nog allemaal met de hand en daar was Wim Ruifrok als lid van de propagandacommissie heel druk mee. Wat daar ook in opvalt is de zeer intensieve werkwijze van de Propagandacommissie (het is alleen al een schitterende naam) en de rol die u en uw vader daarin gespeeld hebben en zoals we hebben mogen waarnemen heeft ook uw echtgenote zich hierbij niet onbetuigd gelaten. De vele werkzaamheden die toen verricht werden door vele vrijwilligers zou ons nu niet meer lukken omdat we die grote aantallen vrijwilligers niet op de been krijgen. Een ludiek voorbeeld uit die tijd is de reclame van de Het Vrije Volk op de Tramwachthokjes, daar hadden we reclamehoezen voor gemaakt en die mochten we zondags over die Het Vrije Volk reclameborden heen trekken, maar die moesten er ’s avonds wel weer af.

In de 60er jaren was het door een grote brand bij uw werkgever helaas niet mogelijk om zoveel tijd als u wel wilde in de partij te steken, wederopbouw van het bedrijf en vervolgens verkassen naar een bedrijf in de Noord-Oostpolder namen veel tijd in beslag. Maar vanaf de jaren 70 hebt u toch de draad weer opgepakt vooral als bestuurslid ben je weer actief geweest. Vanaf uw pensionering hebt u heel veel tijd besteed aan bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en landelijke bestuursfunctie. Nu op u huidige leeftijd beperk u zich eigenlijk meer tot het volgen van de gebeurtenissen en dat is volgens ons een heel verstandige keuze. Wij zijn zeer verheugd dat u toch met enige regelmaat de afdelingsvergaderingen in Kampen bezocht hebt en dat wij u hier vanavond mogen huldigen al doet het ons wel een beetje pijn dat het voor te weinig jaren is en het buiten onze mogelijkheden ligt om hier verandering in aan te brengen. Ook al kan ik u verzekeren dat we daar wel mee bezig zijn.
Meneer Wim Ruifrok rest het ons eigenlijk u te danken voor de inzet voor de PvdA en is het ons een grote eer u de jubileumspeld op te mogen spelden.
Het is de eerste keer dat ik dat mag doen als afdelingsvoorzitter en dat gelijk aan iemand met zo’n partijverleden geeft mij een gevoel van trots.