Kamper PvdA heeft zorgen over positie mensen met arbeidsbeperking

Door Janita Tabak op 1 mei 2018

De nieuwe kabinetsmaatregelen voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn asociaal en funest, zo stelt de PvdA Kampen in een schriftelijke vraag aan het college van B en W. Het kabinet wil voor werkgevers die deze mensen aan het werk hebben de regels versimpelen. Het doel is om zo meer mensen aan het werk helpen ook al heeft de FNV laten weten dat deze nieuwe maatregelen daar geen enkele garantie voor bieden.

Mensen met een arbeidsbeperking werken vaak fulltime maar omdat ze niet even productief zijn als andere werknemers hoeft de werkgever geen volledig loon te betalen. Het salaris wordt aangevuld door de bijstand. Nu regelt de werkgever dit, de werknemer krijgt net als iedereen in het bedrijf iedere maand een volledig salaris uitbetaald. In de nieuwe situatie krijgt de werknemer alleen nog het salaris gebaseerd op zijn of haar productiviteit en moet zelf de aanvullende bijstand bij de gemeente regelen. Als er iets mis gaat bij het aanvragen dan is de werknemer zelf verantwoordelijk. Andere effecten zijn dat er minder pensioenopbouw zal plaatsvinden en er geen volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering meer is.

“Het is schandalig dat deze mensen nu zelf verantwoordelijk worden voor het uitkeringsdeel van hun inkomen. We hebben het over kwetsbare werknemers die zich net zo hard inzetten als hun collega’s. In de nieuwe situatie wordt de nadruk gelegd op hun beperking en is werk niet langer lonend”, aldus fractievoorzitter Janita Tabak. De PvdA wil van het college weten hoe de gemeente Kampen deze groep gaat helpen bij het aanvragen van de uitkering. Ook zou de PvdA graag zien dat er onderzocht wordt of de gemeente de pensioenopbouw en de arbeidsongeschiktheidsverzekering veilig kan stellen.

Klik hier voor de gestelde schriftelijke vragen:
Schriftelijke vraag PvdA