23 februari 2014

Kandidaat nr. 1: Manfred Haveman

Manfred Haveman, geboren in 1974 in Kampen, getrouwd met José en vader van drie geweldige dochters (9,8 en 6 jr).
In mijn vrije tijd maak ik actief muziek op de trompet bij muziekvereniging De Broederband. Dat doe ik al van jongs af aan, bij diverse verenigingen en gelegenheidsoptredens.
Naar de gemeenteraadsverkiezingen toe van 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Kampen. Ik ben er trots op dat ik samen met een geweldig team van kundige enthousiastelingen mijn partij mag dienen.

Ik ben grootgebracht met de grondbeginselen van de sociaal-democratie. Tijdens mijn VWO en later studie Bestuurskunde (in Enschede) ben ik mij steeds meer gaan interesseren voor politiek en zaken die belangrijk zijn voor een samenleving.
Na mijn studie ben ik als beleidsambtenaar Welzijn aan het werk gegaan. In de loop der jaren heb ik een aantal gemeenten gediend als beleidsadviseur, voornamelijk op het terrein van jeugd, volksgezondheid en Wmo.
In de afgelopen jaren ben ik helaas ook een flinke periode werkzoekend geweest. Dat heeft mij een hoop ellende gebracht, met name in financiële zin, maar tegelijkertijd ook heel veel rijkdom door de geweldige momenten die ik met mijn kinderen en gezin heb kunnen doorbrengen in hun eerste levensfase. Dat pakt niemand mij meer af! Deze periode heeft mij ook geleerd dat niet alles vanzelfsprekend is, dat mensen moeite kunnen hebben met het vinden van de weg in alle regels en procedures. De overgang van zorgtaken vanuit het rijk en provincie naar de gemeente heeft dan ook mijn bijzondere aandacht.

In 2010 ben ik actief geworden bij de PvdA Kampen. Toevallig net op een moment dat de kandidatenlijst voor de toenmalige gemeenteraadsverkiezingen moesten worden opgesteld. Na die verkiezingen ben ik als burgerraadslid in de commissie Inwoners gekomen namens de PvdA. Na verloop van tijd kwam daar de commissie Bestuur en Middelen bij en voor de raadsfractie ging ik het secretariaat doen.

In april 2013 gaf Xandra Koster te kennen dat haar gezondheidssituatie het niet toeliet om nog langer in de raad te zitten. Zodoende stroomde ik door naar de gemeenteraad. Ook werd ik direct fractievoorzitter van de zittende mensen.
Bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 werd al snel duidelijk dat ik de enige van de zittende ploeg was die door zou gaan. In de ledenvergadering van november 2013 werd ik op voordracht van het bestuur unaniem gekozen tot lijsttrekker naar de verkiezingen toe.

Daar zitten we nu, aan de vooravond van de verkiezingen op 19 maart. De campagnemolen is volop aan het draaien, het verkiezingsprogramma is klaar en we weten met welke Kamper punten we de campagne ingaan.

Wij zijn er klaar voor, we zijn er Voor Elkaar!