7 maart 2017

Kritische vragen over het zwembad dossier

In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 15 februari jl. heeft de PvdA bij monde van Suat Azer een aantal kritische vragen gesteld over het zwembad dossier. Lees er hier over (dit artikel was opgenomen in de Brug van 21 februari 2017). Ook kunt u de terugblik door Suat Azer op dit rampzalige dossier, uitgesproken op de raadsvergadering van donderdag 1 maart, helemaal terugzien: klik op onderstaande link en ga vervolgens naar “Bespreekstukken” voor de hele redevoering.

https://kampen.raadsinformatie.nl/vergadering/309990/Raadsvergadering%2002-03-2017