9 november 2014

Ledenvergadering 17 november 2014

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 17 november a.s.in de Leuke Hanzestad IJsseldijk 12 8251 LK te Kampen. De vergadering begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30

1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda
3 Verslag van de vorige ledenvergadering

4 Werkplan en begroting 2015

5 Verkiezing nieuwe bestuursleden

– Kandidaat voorzitter Steven Zwitser

– Kandidaat secretaris Martien Evers

– Aftredend zijn:

– Voorzitter Jan Zwanepol

– Penningmeester Frank Lichtendahl

– Lid bestuur Rimke Wijbrandts-Oost

Er worden nog mensen gezocht die toe willen treden tot het nieuwe bestuur, u kunt zich aanmelden tot 17 november 12.00 uur bij bestuurpvdakampen@gmail.com of 0651 608 422

PAUZE

Na de pauze komt vanuit de tweede kamer Loes Ypma ons zaken uitleggen rond de drie decentralisaties met natuurlijk de belangrijke hoofdmoot zorg.

Namens het bestuur

Jan Zwanepol