Voor ons ligt een begroting zonder ambitie

28 oktober 2017

Armoe troef… Weinig ambitie… Beperkte inhoudelijke visie op de toekomst… Onvoldoende aandacht voor hen die aan de zijlijn zijn komen te staan, of die hard voor hun boterham moeten werken, niet voor regelingen in aanmerking komen en het dan alsnog maar nauwelijks redden.

De voorliggende begroting is in lijn met de lopende raadsperiode, waarin we al heel wat financiële tegenvallers voorbij hebben zien komen: beheersmatig en scoren op de lokale lasten-lijstjes…

De PvdA had graag andere keuzes gemaakt: versterken van het armoedebeleid, meer aandacht voor jeugdhulp en zorg, écht werk maken van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, werkgevers serieus werk laten maken van echte banen, meer gebruik maken van die sterke schouders in de gemeente en daardoor iedereen een kans geven om mee te kunnen doen, aan sport, cultuur, een middagje naar de stad of een avondje uit. Kortom, meer samen voor elkaar!