11 augustus 2013

Motie Politiekids aangenomen!

In diverse gemeenten is inmiddels een project Politiekids gestart. Bij het project maken kinderen kennis met het politiewerk en de agenten in hun eigen wijk. Daarnaast doen kinderen bijvoorbeeld actief mee aan bewustwordingscampagnes in het verkeer en andere politietaken. Hiermee wordt onder andere goed burgerschap en respect voor de politie bijgebracht.

De Partij van de Arbeid is erg enthousiast over dit project omdat het goed is om kinderen bewust te maken van het werk van de politieman in de buurt. Hiermee wordt op een positieve manier de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de politie vergroot.
Bovendien past het project Politiekids heel goed binnen de participatiegedachte en het wijkgericht werken.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft daarom middels een motie de burgemeester verzocht in overleg met politie te gaan en te bezien op welke wijze er ook in Kampen een project Politiekids kan worden gestart en hierover de raad uiterlijk maart 2013 te informeren.
Wij zijn verheugd over de brede steun voor deze motie en zien uit naar de uitwerking.