2 december 2014

Nieuw Bestuur

Op 17 november heeft de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen en afscheid genomen van het oude bestuur.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Voorzitter : Steven Zwitser
Secretaris : Martien Evers
Penningmeester : Jesper Aartsen
ALg. bestuurslid : Jules van Swol
Alg. bestuurslid : Cees Sanders