11 augustus 2013

Nieuwbouw Zwembad de Steur

Sinds jaar en dag spreken we over het nieuw te bouwen zwembad en steeds komen we een stapje dichter bij de realisatie ervan. Het zwembaddossier is niet een gemakkelijk dossier. Het project werd opgestart in de tijd dat de sky the limit was. De oorspronkelijke plannen hebben dan ook plaatsgemaakt voor een versoberde variant. En toch is het college er in geslaagd om samen met betrokken partijen tot een zwembadconfiguratie te komen binnen de door de raad reeds vastgestelde kaders. We hebben het dan niet alleen over financiële kaders, maar ook over ruimtelijke, planologische en kwalitatieve kaders.

We hebben het over een forse investering. En in tijden van bezuinigingen is het doen van forse investeringen moeilijk. Maar alles overziend is de fractie van de PvdA van mening dat het voorstel, evenwichtige en zorgvuldige besluitvorming voorstaat. Het nieuwe zwembad is een bad dat zijn doel niet voorbij schiet, maar waar wel door veel doelgroepen gebruik van kan worden gemaakt. Het feit dat het college er met betrokken partijen uit is gekomen, geeft ons het vertrouwen dat we hiermee een toekomstbestendig besluit nemen.

Over de precieze locatie komen we op een nader moment te spreken, wanneer het bestemmingsplan Groene Hart wordt besproken.

Vanavond heeft de raad besloten dat kan worden ingestemd met de waterconfiguratie voor het nieuwe zwembad en is het krediet beschikbaar gesteld zodat over kan worden gegaan tot aanbesteding.