Partij van de Arbeid organiseert een spelmiddag voor de jeugd.