28 september 2013

Raadspraat Brug 24 september

Bijdrage Raadspraat De Brug, 24 september 2013, PvdA Kampen

Het zomerreces is achter de rug en voor ons ligt de laatste periode van de gemeenteraad in de huidige samenstelling, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In de aanloop daar naar toe laten alle partijen en kandidaten zich steeds meer zien en horen.

In de landelijke peilingen van Maurice de Hond staan de PvdA en het kabinet er slecht voor. Een bekende Kamper columnist ziet nu al in zijn beslagen glazen bol dat PvdA en VVD in Kampen zware verliezen gaan lijden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Aan ons als Kamper PvdA-fractie de taak om het tegendeel te bewijzen!
Want ondanks dat de landelijke PvdA het slecht doet in de peilingen hebben wij in Kampen een groot aantal enthousiaste geïnteresseerden in de plaatselijke PvdA-politiek. En dat is ook heel begrijpelijk!

Op plaatselijk, Kamper, niveau spelen andere onderwerpen en bevoegdheden dan landelijk in Den Haag. Hier gaat het niet over straaljagers en beperking van de WW. Hier in Kampen gaat het bijvoorbeeld over de invulling van de jeugdzorg en wijkgericht werken, over het al dan niet door gaan van Kerst in Oud Kampen, over de invulling van nieuwe woonwijken, over muziek- en sportverenigingen, over een nieuw en oud zwembad, over keuzes in bezuinigingsrondes. Kortom, het gaat over je eigen buurt en omgeving en de mensen om je heen!

Als plaatselijke, Kamper, PvdA maken wij daarbij keuzes vanuit onze basis van zorgen en respect voor elkaar vanuit een eigen verantwoordelijkheid, van eerlijkheid, van sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen, van het kunnen meedoen in de samenleving, enz. Onze koning zei het al in zijn eerste troonrede: we gaan naar een participatiesamenleving! Aan ons als plaatselijke, Kamper, PvdA de taak om te bewaken dat ook iedereen voldoende mee kan doen aan die samenleving.
Binnenkort spreekt de gemeenteraad over de begroting,het huishoudboekje van de gemeente Kampen, van 2014. Later in het najaar spreken wij onder andere over de invulling van de jeugdzorg, het armoedebeleid en het nieuwe cultuurbeleid. Ook hierbij zullen weer keuzes gemaakt moeten worden.

En ondertussen zijn we druk bezig met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat worden onze speerpunten en hoe gaan we die naar buiten brengen? Samen met al die prachtige mensen die voor ons mee willen doen aan de verkiezingen, die met een praktijkstage begonnen zijn.
Laten wij er samen voor zorgen dat de columnist na 19 maart zijn donkere woorden weer in moet trekken!
Informatie en/opmerkingen: pvdakampen@gmail.com