27 november 2013

Raadspraat

“Kevin van Dijk, een onhandelbare puber die geschorst is van school, blijkt een moeder te hebben met borderline en een werkloze vader die verslaafd is aan de alcohol. Zijn broertje David heeft ADHD en zit op het speciaal onderwijs. Oma is dementerend en woont bij het gezin in huis omdat ze niet opgenomen kan worden in een verzorgingshuis. Nu dreigt het gezin ook nog uit huis gezet te worden omdat er een enorme huurschuld is. Hoe kan hierbij de juiste ondersteuning worden geboden?”

Dat zijn de zaken waar de gemeente de komende jaren volop aandacht aan moet schenken. Hoe kunnen wij op het juiste moment díe ondersteuning dáár krijgen waar die op dát moment benodigd is. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en hun omgeving. Daar zijn wij zeker niet tegen, maar wij vinden het wel belangrijk dat we hierbij goed beseffen dat het nog altijd om mensen gaat en niet om zaken, gevallen, of cijfertjes. Mensen mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Zelfredzaamheid kent immers grenzen en ieder geval is uniek en verdient een eigen unieke aanpak. We hebben hier met ons allen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, Voor elkaar!

Het gemeentelijke huishoudboekje, de begroting van 2014 e.v. is vastgesteld. Er is sprake van een sluitende begroting, zoals dat heet. Enkele reparaties waren nodig rondom de begraafrechten. Op ons initiatief heeft de voltallige gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzocht om deel te gaan nemen aan Burgernet. Hiermee worden burgers actief betrokken bij de veiligheid in hun eigen omgeving. Verder hebben wij vooral vooruit gekeken naar de financiële onzekerheden die nog in deze begroting zitten. De waarde van gronden, de taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten komen en mogelijke nieuwe bezuinigingen vanuit Den Haag, zijn zaken die ons nog boven het hoofd hangen.

Naast de zorg en nieuwe taken voor de gemeente is voor ons de komende jaren ook belangrijk het versterken van recreatie en toerisme voor Kampen. Wij zien hier mogelijkheden om een versterking te krijgen van inkomen en werkgelegenheid. De IJsselkogge en de Internationale Hanzedagen in 2017 betekenen hierbij een belangrijke impuls voor de economie en aantrekkelijkheid van Kampen. Kampen zit op Goud en wat ons betreft wordt dat sterk ingezet om onze gemeente voorwaarts te helpen!

Wat ons betreft een toekomst waarin we langzaam maar zeker als land en ook als gemeente weer de positieve tendensen gaan zien. Formeel zijn we als land niet meer in een recessie. De economie en woningbouw lijken weer iets aan te trekken. Laten we deze berichten koesteren en aangrijpen om weer wat positiever naar de toekomst te kijken. Al was het alleen al maar om het consumentenvertrouwen te stimuleren.
Kortom, het huishoudboekje is voorlopig op orde, er is een aantal onzekerheden, maar Kampen heeft een aantal unieke kansen en de voortekenen zijn wat ons betreft gunstig voor verdere ontwikkeling.
Zo kunnen wij concluderen: “We hebben het aardig Voor elkaar!”