Rekenkamercommissie zet vooronderzoek naar het Zwembad “de Steur” door.