Tekst voor de Algemene beschouwingen op 10 november 2015, gemeente Kampen, namens de Partij van de Arbeid Kampen