10 juni 2016

Verhuizing Nebi Moskee

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni j.l. was één van de agendapunten de bestemmingsplanwijziging die de verhuizing van de Nebi moskee van de Groenestraat naar Het Bolwerk mogelijk maakte. Na de commissievergadering werd dit als hamerstuk bestempeld voor de raadsvergadering.
De SGP fractie gaf aan een stemverklaring te willen geven bij dit hamerstuk. Deze stemverklaring, bij monde van de fractievoorzitter van de SGP de heer Klaas van den Bosch, luidde als volgt:
“De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen. Dit neemt niet weg dat de Islam heel ver afstaat van de Bijbelse boodschap. Wij staan voor een samenleving gebaseerd op Bijbelse waarden en normen.  In die zin betreurt de SGP-fractie het dat verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is.”.
Met name die laatste stelling, namelijk het betreuren van groei van de Moslimgemeenschap, kon op veel kritiek van de overige fracties rekenen. PvdA-raadslid Suat Azer gaf in een emotionele reactie aan zich geraakt te voelen.

Verbazing tijdens het uitspreken van de stemverklaring. Ongeloof.
Stil en ontdaan na afloop.
Treurnis uitspreken over de groei van een bepaalde bevolkingsgroep/religie. Echt waar??
Associaties met de ‘minder-minder-minder’-uitspraken van Geert Wilders kwamen naar boven.
Was dit een weloverwogen uitspraak, of iets wat mogelijk wat ongelukkig was geponeerd, maar niet zo afkeurend was bedoeld.
De verklaring achter de stemverklaring die op 3 juni, daags na het voorval, verscheen biedt eigenlijk geen noemenswaardige nuancering.
De reactie van de heer Van den Bosch in het Reformatorisch Dagblad: “Er is kennelijk steeds minder ruimte voor een Bijbels geluid.” maakte het er allemaal niet beter op.
De stemverklaring was dus echt heel bewust en doordacht geformuleerd.

De stemverklaring van de SGP-fractie roept een gevoel van superioriteit op als zijnde aanhangers van het enig goede geloof, een gevoel van disrespect voor anders denkenden en draagt bij aan verharding van het debat, het wij-zij-denken. Nu heeft de uitspraak direct te maken met moslims. Maar ook andere groepen kunnen daarvoor worden gelezen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de niet-gelovigen, Katholieken, Boeddhisten, Jehova’s getuigen, etc.?

De PvdA Kampen roept op tot saamhorigheid, tot dialoog, tot het respecteren van elkaars mening en gedachtegoed en proberen er samen wat moois en goeds van te maken, vanuit welke achtergrond of overtuiging dan ook.

Manfred Haveman
Fractievoorzitter PvdA Kampen