22 juni 2016

VERKLARING SGP EN PvdA INZAKE VERHUIZING MOSKEE

Eens dat we het oneens mogen zijn

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan rondom de verhuizing van de moskee in
Kampen heeft de SGP-fractie de volgende stemverklaring uitgesproken: “De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen. Dit neemt niet weg dat de Islam1 heel ver afstaat van de Bijbelse boodschap. Wij staan voor een samenleving gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. In die zin betreurt de SGP-fractie het dat verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is.”

Deze stemverklaring is bij velen, uit allerlei lagen en (politieke) overtuigingen, niet in goede aarde gevallen en heeft sommigen zelfs diep geraakt. Om die reden zijn er enkele gesprekken geweest tussen onder andere PvdA-raadslid Azer en SGP-fractievoorzitter Van den Bosch. Dit waren zeer open gesprekken en die leidden tot meer duidelijkheid.

Vastgesteld is dat de opvattingen van SGP en PvdA (en anderen) op dit punt hard botsen.
Ondanks het sentiment dat is ontstaan, staat vast dat er nog steeds de intentie is om een goede politieke en persoonlijke samenwerking te continueren.

Standpunten kunnen en mogen diametraal botsen, mensen dienen elkaar altijd als naaste en gelijkwaardige met respect te behandelen. Daarover zijn wij het hartgrondig eens. Allebei willen we van harte politiek bedrijven vanuit de kaders die de Grondwet ons biedt. Ieder vanuit zijn eigen overtuiging. Zoals dat kan en mag in een democratie.

Met wederzijds respect,

Getekend

SGP                                                              PvdA
K. van den Bosch                                       S. Azer
Bosch                           Azer

1 [Dit is de mening van de SGP-fractie] Uiteraard is evident dat de gehele stemverklaring voor rekening is van de
SGP-fractie