18 januari 2016

VOC nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2016

IMG_1274                                                               IMG_3547

Ook onze fractievoorzitter was op 14 Januari 2016 uitgenodigd door de VOC Kampen, ondernemers vereniging, om mee te discussiëren met de ondernemers van de vereniging en de Kamper politiek, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, dit maal bij Koffie Genot Kampen aan de Oudestraat 72.

Gezien onze fractie zeer getroffen was door de rondwarende griep, persoonlijk of in de familie, waren zowel Manfred Haverman als Suat Azer niet in staat om hieraan deel te nemen en onze partij te vertegenwoordigen.
Theo Nieuwenhuizen en Martien Evers zijn afgevaardigd, als commissielid bestuur en middelen respectievelijk fractie ondersteuner plus bestuurssecretaris, een toch nog stevige delegatie.
Gezien ook niet alle andere partijen vertegenwoordigd waren door hun fractievoorzitter was dit prima zo.

Na een zeer hartelijke ontvangst mochten de aanwezige politici twee stellingen, die tevoren waren voorbereid, voorleggen aan de aanwezige ondernemers. Ook het gehele college van B&W was overigens aanwezig ter opluistering van die avond.

Ons raadslid Suat Azer, gewoonlijk belast met de directe ondernemers contacten, had de stellingen nog wel kunnen voorbereiden, en deze luidden als volgt:
1. Er verandert momenteel heel erg veel voor burgers, maar wat doen de ondernemers om in de nieuwe situatie ook bij de tijd te blijven ? Termen als Participatie, Kanteling en Keukentafelgesprek als voorbeelden van de vernieuwingen gegeven.
2. Wat hebben ondernemers bij te dragen en nader te vermelden over de drie decentralisaties op Zorg, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie ?

Alle stellingen 1 . van alle deelnemende 8 partijen zijn behandeld. Wij kregen vooral de term “beter en nog meer samenwerken” als reactie.

Dit natuurlijk volledig in overeenstemming met de persoonlijke insteek van de voorzitter van de VOC Kampen en onze gastheer Matthijs Santman, die bijzonder goed begrijpt, dat – als we zoveel veranderen voor alle burgers en naar duurzame oplossingen moeten streven – ondernemend Kampen niet net kan doen of het business as usual blijft, kortom onveranderd zoals het voor de crisis van voor 2008 was !

Veel discussie over overheidsregels als aanbestedingen in verhouding tot social return en over beschermde werkplekken en de kosten en subsidiëring daarvan, maar daar is veel over verhelderd en duidelijker gemaakt door zowel de politiek als door de reeds zelf betrokken ondernemers als bijvoorbeeld John Voerman van Koffie Genot.

Al met al een zeer plezierige, leerzame en contact rijke bijeenkomst , waar wij het bestuur van de VOC Kampen en alle aanwezige leden hartelijk voor bedanken.