Winkelen op zondag

Door Theo Nieuwenhuizen op 22 oktober 2017
Woensdag 18 oktober 2017 kwam in onze Kamper Raads Commissie Bestuur en Middelen de vrije zondags invulling aan de orde. De collega van D’66 stelde voor de winkeltijden verordening zo aan te passen dat supermarkten en food gerelateerde detail handel open mag op zondag vanaf 13.00 uur in de middag.

 

Dit is ingegeven door de recente belangstelling voor de Kamper club “Kampen op Zondag” op Facebook en door de brief zoals recent ontvangen van Detail Handel Nederland met het verzoek om mogelijkheden te bieden voor ruimere winkelopeningstijden.

 

Directe aanleiding is dat in 2017 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag beide op een maandag vallen en dus de laatste dag daarvoor, als de mensen hun laatste inkopen nog zouden kunnen doen, de zondag is.

 

Wat vinden wij?
De Partij van de Arbeid Kampen heeft in de commissie aangegeven het voorstel van D’66 nu te zullen steunen, maar natuurlijk door de huidige verhoudingen gedwongen, het eigenlijk veel te bescheiden te vinden en nog veel liever vol inzet op nog veel meer mogelijkheden op de zondagen en dat op 21 maart 2018 aan de Kamper bevolking voorlegt in de gemeenteraadsverkiezingen op die dag.

 

De PvdA vindt het zeer onredelijk dat als bijna alle andere Nederlandse gemeentes inclusief Ede en Harderwijk, veel meer mogelijkheden geven voor een gezellige leuke winkel zondag, waarom zouden we dat in Kampen dan niet doen ?

 

Het is 2017, het is tijd … is dan ook op dit thema ons motto.
Benzine stations, culturele instellingen en de Horeca is ook grotendeels open, waarom die wel en anderen die dat dus dolgraag zouden willen, dan niet ? Zeer oneerlijk.

 

Gevolgen?
Toerisme en recreatie, cultuur en horeca dat willen we toch graag in Kampen ? Dan zitten daar ook consequenties aan om dat daadwerkelijk mogelijk te maken !
De flexibilisering van de maatschappij heeft allerlei zaken teweeg gebracht, waar wij soms helemaal niet blij mee zijn omdat ze de bestaanszekerheid van mensen aan kunnen tasten en dat zullen we dan ook altijd duidelijk en stevig blijven bestrijden.

 

Maar meer flexibel is wel een breder teken in deze verandering van tijdperk, dus laten we dan ook de leuke kanten ervan maximaal benutten; dus meer mogelijkheden op Zondag !

 

Bij wet is al lang geregeld dat wie niet open wil, niet open hoeft en wie niet werken wil op zondag ook volledig in zijn of haar recht staat en daar wordt ook helemaal niets aan afgedaan.
Een rusttijd van twee rustdagen per week vinden wij eigenlijk ook al niet meer volstaan, want we leven in een volstrekt veranderde tijd, dus dat is ook helemaal niet aan de orde, maar die bredere rust hoeft natuurlijk helemaal niet op zondag …..

 

Kortom ieders persoonlijke keuze wordt gerespecteerd, maar wij benadrukken dat het een persoonlijke keuze is, waar niet iedereen in hoeft mee te gaan en dat ook niet meer wil.

 

Tot Slot
Wij danken de club “Kampen op Zondag”en de inspreker in de commissie de heer Harms voor zijn positieve stemadvies richting alle partijen die deze richting steunen, maar wij hebben natuurlijk maar één stemadvies voor u op 21 maart 2018;

Voor meer vrijheid op zondag, voor bestaanszekerheid voor iedereen, voor een transparant thuiszorg systeem zonder negatieve bijwerkingen en voor behoud van erfgoed en cultuur als daarvan de kosten niet de pan uit reizen;
Stem 21 maart 2018 Partij van de Arbeid Kampen , voor een eerlijke- en rechtvaardige samenleving en altijd voor elkaar !