Zorgen over de Zorgval in Kampen

11 december 2017

In Nederland hebben we het goed geregeld. Denken we! Zo is de zorg verdeeld in drie verschillende zorgwetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze drie wetten kennen hun eigen regels. Maar wat als er mensen tussen wal en schip van deze wetten vallen? Dan kan er sprake zijn van een “zorgval”.

De zorgval vindt plaats wanneer ouderen met bijvoorbeeld dementie zich inschrijven voor een opname in een verpleeghuis. Door de indicatie voor het verpleeghuis wordt hun zorg niet langer betaald door de gemeente (WMO) en de zorgverzekeraar (Zvw) maar door het Rijk via de Wlz. Meestal is er niet direct een plek in het verpleeghuis en komt de cliënt op de wachtlijst. Totdat de cliënt opgenomen kan worden heeft hij/zij natuurlijk nog steeds zorg aan huis nodig. Maar omdat de vergoedingen vanuit de Wlz anders zijn dan die vanuit de WMO en Zvw krijgt de oudere ineens minder zorg vergoed en moet hij/zij ook nog eens hogere eigen bijdrage betalen. De zorgval betekent dus dat ouderen die op de wachtlijst staan omdat zij meer zorg nodig hebben, minder zorg vergoed krijgen en daar meer voor moeten betalen! Een bizarre situatie!

De PvdA wil weten hoe groot dit probleem in Kampen is. We hebben hierover vragen gesteld aan de wethouder en horen graag jullie eigen verhalen! Mailen kan naar PvdAKampen@gmail.com

Wordt vervolgd!