Binnenstad

Het hart van onze historische stad is ons visitekaartje naar buiten toe. We blijven ons in zetten voor een mooie, gezellige binnenstad als huiskamer van onze gemeente.

Wij zetten in op de volgende speerpunten

– Onze historische binnenstad is het belangrijkste kenmerk van Kampen. Om de kwaliteit van onze monumenten te behouden en te versterken verhogen we het restauratiebudget.

– Parkeren doen we aan de rand van de binnenstad.

– Beeldbepalende en monumentale gebouwen dienen bij leegstand zoveel mogelijk herbestemd te worden. De gemeente treedt hierbij op als aanjager, adviseur en ondersteuner.

– Een bewoonde binnenstad is een aantrekkelijke binnenstad. We maken weer geld vrij om het wonen boven winkels in de Oudestraat te stimuleren.

– We willen dat de gemeente handhavend optreedt tegen ondernemers die ontsierende en hinderende reclame- en verkoopuitstallingen in het winkelgebied neerzetten.