Cultuur en sport

Cultuur en sport zijn een verrijking voor je leven, wij vinden dan ook dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

– We houden het huidige culturele aanbod in stand.

– We stellen een fonds in voor activiteiten op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed.

– De IJsselkogge hoort in Kampen. Het Middeleeuwse vrachtschip verdient een volwaardige expositieruimte.

– We willen creatieve broedplaatsen faciliteren. De gemeente stelt (tijdelijk) ongebruikte panden beschikbaar voor huisvesting van kunstenaars.

– Evenementen en festivals zijn belangrijk voor het toerisme en de onderlinge samenhang in de samenleving. Wij willen dat er binnen het evenementenbudget voldoende ruimte is voor nieuwe initiatieven.

– De huidige sportvoorzieningen houden we op peil.

– Het giftige rubbergranulaat (gemalen autobanden) moet z.s.m. van onze kunstgrasvelden verdwijnen.

– Veel verenigingen worstelen met vergrijzing en weinig nieuwe instroom. We willen met verenigingen nadenken over de toekomst van het verenigingsleven in Kampen.