Duurzaamheid, groen en milieu

Landschappelijke kwaliteit en natuur zijn belangrijk voor de stad Kampen, de kernen en het buitengebied. Niet alleen zodat inwoners en bezoekers ervan kunnen genieten maar ook vanwege de grote waarde voor planten en dieren. We moeten ook eerlijk delen met de generaties die na ons komen. Een gemeente die aandacht heeft voor duurzaamheid is daarom van groot belang.

We zitten in op de volgende speerpunten:

Duurzaamheid en groen

– Wij willen dat Kampen in 2040 energieneutraal is. We stellen een lokale klimaatagenda op, met daarin concrete doelen met betrekking tot de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Denk hierbij aan energieneutraal en gasloos bouwen, gratis parkeren voor elektrische auto’s, inkoop groene stroom, duurzaamheidsparagraaf bij aanbesteden, stimuleren van verduurzamingsalternatieven voor oude wijken, et cetera.

– Er wordt niet meer gebouwd in het groene hart. Het groene hart is een Hart van de stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich kunnen ontspannen.

– Bij de invulling van de openbare ruimte kijken we niet alleen naar fysieke duurzaamheid (hoe lang gaan deze stenen mee?) maar ook naar sociale duurzaamheid (zorgt deze inrichting voor onderling contact, verbinding en veiligheid?).

– De Brunneper Bongerd wordt het park van Brunnepe.

– De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners de binnenstad groener en fleuriger maken.

Milieu

– We evalueren het huidige afvalbeleid waarbij per storting betaald moet worden. Als blijkt dat dit systeem tot meer zwerfafval leidt dan maken we een nieuwe afweging.

– In de openbare afvalbakken zal het afval ook gescheiden ingezameld worden.

– Afval dumpen in de natuur is onacceptabel en moet worden bestreden door controle en handhaving.

– Bij groenonderhoud in de gemeente wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke oplossingen.

Platteland

– Wij verzetten ons tegen verdere uitbreiding van intensieve veeteelt.

– Het karakter en de kwaliteit van het Kampereiland, de kernen en het buitengebied (Nationaal Landschap) moeten behouden blijven en vormen een kenmerkend onderdeel van de citymarketing.

– De Melmerwaard blijft groen. Wij verzetten ons tegen een uitbreiding van de Zuiderzeehaven in dit gebied.