Solidariteit

We willen mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden, iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

– Hulp- en ondersteuningsmaatregelen moeten eenvoudig en laagdrempelig zijn.

– Alle kinderen kunnen deelnemen aan sportieve/culturele activiteiten en zwemlessen. Wanneer de ouders/verzorgers daar geen geld voor hebben kunnen ze een beroep doen op een fonds.

– Wij zetten in op een ruimhartig minimabeleid, mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor vormen van ondersteuning.

– Mensen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kunnen deelnemen aan de collectieve verzekering.

– Samen met inwoners en organisaties zetten we in op het vroegtijdig signaleren van armoede en schuldenproblemen.

– We vinden de huidige inkomenspolitiek met toeslagen en aanvullingen veel t eingewikkeld. Daarom staan we open voor experimenten met regelarme bijstand en volgen we met belangstelling de ontwikkelingen over vormen van het basisinkomen.

– We vinden het belangrijk dat inwoners hulp krijgen bij praktische zaken zoals het invullen van formulieren, omgaan met geld, communicatie met schuldeisers et cetera. We maken hiervoor prestatieafspraken met welzijnsorganisaties.

– Het uitgangspunt van de schuldenaanpak is maatwerk. Er is niet één aanpak die past bij alle situaties.

– We gaan met scholen en welzijnsorganisaties in gesprek over het voorkomen van schuldenproblemen onder jongeren.

– Met welzijnsorganisaties en de bibliotheek maken we prestatieafspraken over de aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme.