Verkeer

Bereikbaarheid, veiligheid en oog voor de toekomst zijn van groot belang voor het verkeer in Kampen

We zetten in de op volgende speerpunten:

– Het is onwenselijk dat fietsers, voetgangers en zwaar landbouwverkeer gebruik maken van dezelfde weg op de Molenbrug.

– We willen het autoverkeer in de binnenstad terugdringen.

– Landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer mogen de stadsbrug niet meer gebruiken.

– We gaan op zoek naar een goede oplossing voor het fietsparkeren.