Werk en economie

Er staan nog teveel mensen aan de kant. We zetten ons in voor goed, eerlijk en meer werk

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

– We vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. De gemeente wijst bedrijven op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de participatie van ouderen, laaggeschoolden en mensen met een arbeidsbeperking.

– De gemeente is een goed voorbeeld als het gaat om diversiteit op de werkvloer. Dit wordt bevorderd door bijvoorbeeld anoniem solliciteren.

– We bevorderen de werkgelegenheid en de economie door een aantrekkelijke gemeente te zijn voor bedrijven. De gemeente denkt met bedrijven mee en werkt aan een uitstekende infrastructuur en goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

– Er wordt actief samengewerkt met het bedrijfsleven om voldoende stage- en leerplekken aan te bieden. De gemeente – als werkgever – heeft hierin een voorbeeldfunctie.

– De gemeente gaat met scholen in gesprek om jongeren die geen startkwalificatie hebben terug te leiden naar school.

– Wij maken ons sterk voor meer openbare toiletten in de binnenstad.

– De gemeente Kampen zal actief optrekken met andere gemeenten om de overlast van vliegveld Lelystad zoveel mogelijk te beperken. Alle ontwikkelingen worden actief gevolgd en daar waar mogelijk zitten we aan tafel om mee te praten.

– Supermarkten moeten op zondag open kunnen.

– Als er draagvlak voor is, moeten winkels op zondag open kunnen.