Wonen

Wonen is één van de eerste levensbehoeften. Wij zetten ons in voor woningen die betaalbaar, kwalitatief en prettig om in te leven zijn.

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

– Wij streven naar een gemengd aanbod van huur- en koopwoningen in de goedkope, middeldure en dure prijsklasse in woonwijken.

– Woningcorporaties verduurzamen hun bezit maar particuliere woningeigenaren blijven achter. We willen met inwoners nadenken over hoe het verduurzamen van koopwoningen in onze gemeente verder kan worden gestimuleerd.

– De middeninkomens dreigen op de huidige woningmarkt tussen wal en schip te vallen. De gemeente verstrekt startersleningen voor starters en blijversleningen voor mensen die op hogere leeftijd langer thuis willen wonen.

– De gemeente maakt actief werk van het aantrekken van beleggers en investeerders die huurwoningen in de particuliere sector willen realiseren.

– Met corporaties maken we afspraken over het beschikbaar stellen van goedkope (klus)koopwoningen.

– We maken prestatieafspraken met de woningcorporaties over een gezamenlijke aanpak van huurachterstanden zodat huisuitzetting voorkomen kan worden.

– Bij het realiseren van nieuwe wijken willen wij zelfbouwers en ontwikkelaars niet teveel beperken in hun creativiteit door te gedetailleerde beeldkwaliteitsplannen.