Zorg

Iedereen heeft recht op goede en betaalbare zorg. De PvdA zet in op een eerlijke, persoonlijke aanpak die mensen centraal stelt.

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

– We zijn bezorgd over forse landelijke bezuinigingen op de zorg en invoering van loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente moet de gevolgen van deze bezuinigingen in kaart brengen en daar waar mogelijk ingrijpen.

– We evalueren het Kamper Kompas, de Kamper aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp, participatie en passend onderwijs. We beoordelen het Kamper Kompas op kwalitatieve en financiële prestaties en gaan na of er bijstellingen nodig zijn. We kijken of de aanpak geschikt is voor organisaties die ook te maken hebben met andere gemeenten die een ander systeem gebruiken.

– Mantelzorgers moeten ondersteund en ontlast worden. Dit leggen we vast in prestatieafspraken met zorg- en welzijnsorganisaties.

– De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat betekent dat (nieuwe) voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

– In de prestatieafspraken met zorg- en welzijnsinstellingen krijgt de klanttevredenheid een prominente rol.

– We maken geld vrij voor innovaties op het gebied van zorg en welzijn.