Standpunten

Zoeken

Binnenstad

Het hart van onze historische stad is ons visitekaartje naar buiten toe. We blijven ons in zetten voor een mooie, gezellige binnenstad als huiskamer van onze gemeente.

Lees verder

Cultuur en sport

Cultuur en sport zijn een verrijking voor je leven, wij vinden dan ook dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Lees verder

Duurzaamheid, groen en milieu

Landschappelijke kwaliteit en natuur zijn belangrijk voor de stad Kampen, de kernen en het buitengebied. Niet alleen zodat inwoners en bezoekers ervan kunnen genieten maar ook vanwege de grote waarde voor planten en dieren. We moeten ook eerlijk delen met de generaties die na ons komen. Een gemeente die aandacht heeft voor duurzaamheid is daarom van groot belang.

Lees verder

Meepraten en co-creatie

Democratie is meer dan één keer in de vier jaar stemmen. Wij willen inwoners actief betrekken bij de gemeentepolitiek.

Lees verder

Solidariteit

We willen mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden, iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen

Lees verder

Verkeer

Bereikbaarheid, veiligheid en oog voor de toekomst zijn van groot belang voor het verkeer in Kampen

Lees verder

Werk en economie

Er staan nog teveel mensen aan de kant. We zetten ons in voor goed, eerlijk en meer werk

Lees verder

Wonen

Wonen is één van de eerste levensbehoeften. Wij zetten ons in voor woningen die betaalbaar, kwalitatief en prettig om in te leven zijn.

Lees verder

Zorg

Iedereen heeft recht op goede en betaalbare zorg. De PvdA zet in op een eerlijke, persoonlijke aanpak die mensen centraal stelt.

Lees verder