21 mei 2016, om 16:00 | Koggewerf Kampen, Havenweg 17

Regiodag

Wellicht ben u sinds kort lid, en wilt u eens nader kennis maken met de Partij of met andere personen uit de Partij.
Of misschien bent u al langer, misschien zelfs heel lang, lid en kent u diverse personen binnen de partij en vindt u het prettig om elkaar weer eens in een ongedwongen sfeer te ontmoet.
Wel, in beide gevallen bieden wij u de mogelijkheid om dit te verwezenlijken: op zaterdag 21 mei a.s. organiseren wij in samenspraak met de afdeling Zwolle een “regio dag” in Kampen.
Misschien zult u zich afvragen wat onder een regio dag wordt verstaan. Wel, wij hebben deze term gekozen voor een dag waar “ontmoeting” voorop staat, zulks gecombineerd met
– uiteraard – informatie van uit de Partij en met ontspanning.
De informatie bestaat uit:
– een uiteenzetting door Hans Prakke van de geschiedenis van de PvdA;
– een uiteenzetting door Hans Nooter inzake hoe de PvdA werkt, en dan in het algemeen, op lokaal niveau, en hoe kun je aan de slag binnen de PvdA op verschillend niveau;
– toelichting door Albert de Vries inzake de sociale woningbouw, dit in combinatie met het Asielbeleid.
De ontspanning bestaat op deze regio dag uit een excursie op de Koggewerf te Kampen, een presentatie van- en het vertellen (in klederdracht) van verhalen over de Koggewerf.
Op deze dag zullen u kosteloos koffie, een drankje en een hapje, alsmede een lunch worden aangeboden.
U ziet: best wel een dag om even in uw agenda vrij te houden!
Deze dag is voor de leden van de PvdA bestemd én voor degenen die de PvdA een warm hart toedragen of iets meer van de PvdA willen weten.
U kunt zich opgeven per mail: martienevers@home.nl
Programma:

PROGRAMMA REGIODAG 21 MEI 2016
11.00 – 11.30 uur: inloop en koffie
11.30 – 12.00 uur: welkom aan de nieuwe leden en nieuws inzake ontstaan PvdA:
Hans Prakke
12.00 – 12.30 uur: expositie – rondleiding Koggewerf
12.30 – 13.15 uur: lunch, tijdens de lunch zal Hans Nooter een kleine uiteenzetting houden hoe de PvdA heden ten dage werkzaam is
13.15 – 14.00 uur: sociale woningbouw in samenhang met asielbeleid:
Albert de Vries, met mogelijkheid tot vragenstelling
14.00 – 15.15 uur: presentatie en verhalen over de Koggewerf
15.15 – 16.00 uur: afsluiting onder genot van een hapje en een drankje

Kamper Kogge